Posljednje počivalište

Gradsko groblje

Radna jedinica Hortikultura obavlja  poslove održavanja i hortikulturnog uređenja Gradskog groblja, te pružanja pogrebnih usluga.

Temeljem Zakona o grobljima, te Ugovora o međusobnim pravima i obvezama glede povjeravanja poslova održavanja gradskog groblja u Biogradu na Moru, poslovi upravljanja  grobljima na području Grada povjereni su tvrtci Bošana d.o.o.

Pod poslovima upravljanja jesu: uređenje, održavanje i rekonstrukcija groblja, dodjela grobnih mjesta, naplaćivanje naknade za dodijeljeno grobno mjesto i naknade za korištenje grobnice,  vođenje grobnih očevidnika i drugih poslova propisanih zakonom ili ugovorom o povjeravanju poslova.

Koncesija za obavljanje pogrebnih poslova koji se odnose na preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na području Grada Biograda na Moru dodijeljena je tvrtki:
LANTANA d.o.o. Tel:023/388-260 Mob:091/2050-676

+385 23 384 363

cistoca@bosana.hr