• Dobrodošli

  na službenu internet stranicu komunalnog poduzeća Bošana d.o.o.
 • Komunalni otpad

  Raspored odvoza i prikupljanja komunalnog otpada za period od listopada 2014. do svibnja 2015. godine Read More
 • Stambena pričuva

  Upravljanje i održavanje stambenih zgrada Read More
 • Promet

  U Gradu Biogradu organizacija i naplata parkiranja provodi se temeljem Pravilnika objavljenog u Službenom glasniku Grada Biograda Read More
 • Čistoća

  Cilj je smanjenje količine proizvedenog otpada te povećanje količine odvojeno sakupljenog otpada koje bi se recikliralo i Read More
 • Plaže

  Biograd na Moru ima razvedenu obalu koju krase brojne uvale sa predivnim šljunčanim i pješčanim plažama. Za Read More
 • Javna nabava

  Javna nabava obuhvaća skup postupaka koje naručitelji, koji samostalno ne stječu financijska sredstva nego su neposredni ili Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
load more / hold SHIFT key to load all load all

Obavijesti


08. lipnja 2015. - OBAVIJEST SVIM KORISNICIMA - Selektivno odvajanje tetrapak ambalaže

01. lipnja 2015. - OBJAVLJEN je novi raspored odvoza i prikupljanja komunalnog otpada za period od lipnja 2015. do listopada 2015. godine

16. travnja 2015. - OBJAVLJEN JE JAVNI NATJEČAJ za odabir suorganizatora za obavljanje poslova organiziranja i naplate parkinga na podruèju Grada Biograda na Moru

10. veljače 2015. - OBJAVLJEN JE PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU - plan nabave za 2015. godinu PDF

14. studeni 2014. - OBJAVLJENA je dokumentacija za javno nadmetanje za NABAVKU GORIVA, evidencijski broj nabave 01/14.

01. listopada 2014. - OBJAVLJEN je novi raspored odvoza i prikupljanja komunalnog otpada za period od listopada 2014. do svibnja 2015. godine

01. srpnja 2014. - OBJAVLJENA je odluka o izmnjenama i dopunama Pravilnika o lokacijama javnih parkirališta i zonama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje

08. svibnja 2014. - JAVNI NATJEČAJ - za odabir suorganizatora za obavljanje poslova organiziranja i naplate parkinga na području grada Biograda na Moru

11. veljače 2014. - OBJAVLJEN JE PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU - plan nabave za 2014. godinu PDF

10. veljače 2014. - OBJAVLJEN JE PRAVILNIK NABAVE ZA 2014. GODINU - pravilnik nabave za 2014. godinu PDF

21. studeni 2013. - PRIKAZ DONACIJA - za razdoblje od 01. siječnja 2013. do 31. listopada 2013. godine

25. travnja 2013. - JAVNI NATJEČAJ - za odabir suorganizatora za obavljanje poslova organiziranja i naplate parkinga na području grada Biograda na Moru

11. travnja 2013.Obavijest za građane grada Biograda na Moru vezano za iznošenje otpada na javnu površinu u predviđeno vrijeme

11. travnja 2013. - U ORGANIZACIJI UDRUGE UPRAVITELJ IZ ZAGREBA, GRADA BIOGRADA NA MORU I BOŠANE D.O.O. OD 24. - 27.TRAVNJA 2013. GODINE U BIOGRADU NA MORU, U HOTELU ADRIA SE ODRŽAVA SAVJETOVANJE UPRAVITELJA NEKRETNINAMA. Detaljne informacije o Savjetovanju i načinu prijave možete dobiti na telefon 01/6599-509 ili stranicama www.udruga-upravitelj.hr