Za čišći i ljepši Biograd

 


cisci ljepsi biograd prirucCijenjeni građani,
Grad Biograd i gradsko komunalno poduzeće "Bošana" inicijatori su projekta selektivnog prikupljanja otpada. Ovaj priručnik napisan je s namjerom da podigne svijest žitelja grada Biograda kako postupati s posebnim kategorijama otpada. Cilj je smanjenje količine proizvedenog otpada te povećanje količine odvojeno sakupljenog otpada koji bi se reciklirao i ponovno koristio u svakodnevnom životu.
Hvala na razumjevanju
očuvanja prirode i okoliša!

Krunoslav Pešić, direktor

Bošana d.o.o.

 

 

Cijenik komunalnih usluga 1

Cijenik komunalnih usluga 2